• 4ο Δημοτικό Ραφήνας

Δ τάξη - δημιουργιες

Κολάζ σπονδυλωτά κι ασπόνδυλα ζωα- ομαδική εργασία.

Κάθε μέρος της Ελλάδας και μια Παναγιά...

Παναγιά η φιδουσα, Παναγιά η Βρεφοκρατούσα κ.α.

Γνωριμία με το αρχαίο ελληνικό θέατρο.


11 views