• 4ο Δημοτικό Ραφήνας

Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι πολιτιστικού περιεχομένου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την ανάρτηση ηλεκτρονικών συνδέσμων σε ιστοσελίδες του ΥΠΑΙΘ

οι οποίοι διατίθενται από Μουσεία και άλλους Φορείς, προκειμένου να αξιοποιηθούν από τους/τις

μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων της χώρας.

Το παρακάτω αρχείο είναι διαθέσιμο για ανάγνωση, εκτύπωση ή "κατέβασμα" στον υπολογιστή σας.

(Συνιστούμε "κατέβασμα" για να παραμένει διαθέσιμο σε εσάς ακόμα και με απώλεια σύνδεσης στο διαδίκτυο)

Σύνδεσμοι πολιτιστικού περιεχομένου
.
Download • 268KB

10 views